Những Kẻ Cải Tạo Nguy Hiểm (2022)

Những Kẻ Cải Tạo Nguy Hiểm
Xem Phim

Trạng Thái: Full HD

Thời Lượng: 38 phút

Nội dung phim 18+ Những Kẻ Cải Tạo Nguy Hiểm


Tại Trung Quốc có một tổ chức dạy dỗ và cải tạo những đứa con bất trị ngoài xã hội. Những tổ chức này sẽ thu nhận những đứa trẻ vị thành niên có tư tưởng lệch lạc, những thanh niên đã đủ 18 tuổi nhưng không giúp ích gì cho cộng đồng, suốt ngày phá phách,… Những thanh niên này sẽ bị cưỡng chế đưa tới trung tâm và phải sống một cuộc sống kỷ luật như trong quân ngũ. Kết quả của trung tâm sẽ là đào tạo ra những người có tính kỷ luật cao và loại bỏ tư tưởng sống trụy lạc của chúng. Zhao Yiman là một người phụ nữ phụ trách sắp xếp cho những đứa trẻ mới đến. Chúng là những thành phần nguy hiểm nhất bởi vì đây là thời điểm chúng bị cưỡng ép mang đến và tính chất chống đối cực cao. Zhao Yiman sẽ phải làm gì để khiến chúng bớt hung hăng đi.

Tags: , , , , , , ,